Trường Th Thiện Mỹ A tổ chức hội trại 26/3 cho học sinh để ôn lại ngày thành lập Đoàn TNCSHCM